Skyddshandskar och miljöhänsyn

För Handisafe Nordic AB är miljön oerhört viktig. De samarbetspartners som vi arbetar med har ett gediget miljöengagemang och arbetar ständigt för att miljöförbättra produktionen, förpacknings- och transportledet. Flera av våra produkter har miljömärkningar. Här kan du läsa vad de betyder.

new_okotex.jpgÖko-Tex

Handskydd med den här etiketten visar att produkten är oskadlig för huden. Etiketten garanterar att textilien

• är fri från azoic-färgämnen (cancerframkallande)
• är testad mot bekämpningsmedel och fenolklorin
• är fri från tungmetaller
• är fri från eller innehåller spår av formaldehyd
• har ett hud-neutralt pH
• är fri från acceleratorer
• inte innehåller tillsatser av biocider

REPA

Denna symbol står för återvinning och ​garanterar att förpackningen accepteras av återvinningsföretag. Den Gröna Punkten är ett varumärke som visar att förpackningsavgiften är betald i det land där förpackningen/förpackade varan saluförs.
Läs mer på www.repa.se

logo-emas-230.gifEMAS

The Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) erkänner organisationer som kontinuerligt arbetar för att förbättra sitt miljöarbete.

Marigold Industrials fabrik i Portugal, är ackrediterad eftersom man medvetet och engagerat arbetar med ständiga miljöförbättringar.

iso14001.jpgISO 14001

Denna internationella standard verifierar organisatoriska rutiner och metoder, samt implementering av miljöpolitik och miljömål. Handisafe Nordic AB är certifierat enligt IS0 14001.